Sportfysiotherapie

 Onze sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

De sportfysiotherapeut behandelt u na ziekte of blessures om weer aan het werk te gaan en/of weer te willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In onze praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

Dit kan LEEF! voor u betekenen:

Tijdens de eerste afspraak vraagt de sportfysiotherapeut in een gesprek (anamnese) naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de sportfysiotherapeut uw houding en bewegen beoordeeld en met specifieke bewegingen, de spieren en gewrichten test en onderzoekt. Met de sportfysiotherapeut stelt u samen de doelen vast waar jullie aan gaan werken de komende periode.

De behandeling

Uw doelen staan in de behandeling centraal. De therapie kan bestaan uit verschillende aspecten zoals oefeningen, advies en voorlichting. Er wordt toegewerkt naar uw uiteindelijk doel.

De sportfysiotherapeut heeft de beschikking over bijna alle sportfaciliteiten die u maar kan bedenken. Van tennis tot en met skiën kan bij ons getraind worden. Ook is de sportfysiotherapeut betrokken bij sportverenigingen. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs en met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven.