Echogeleide Percutane Therapeutische Electrolyse (Epte)

 De intake

Tijdens de eerste afspraak vraagt de fysiotherapeut in een gesprek (anamnese) naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de fysiotherapeut uw houding en het bewegen beoordeeld en, met specifieke bewegingen, de spieren en gewrichten test en onderzoekt.

Op basis van de resultaten van de intake zal bepaald worden of EPTE een geschikte therapievorm voor uw klachten is.

EPTE

EPTE is een therapievorm bedoeld voor de behandeling van chronische peesontstekingen van de fascia plantaris, achillespees, patellapees, gezamenlijke extensorenpees van de elleboog en de supraspinatus die niet herstellen door andere therapievormen.  Praktisch gezien bestaat het uit enkele behandelsessies waarbij er een dry needle naald onder echogeleiding naar het aangedane gebied wordt gebracht en er een (galvanische) stroom op wordt gezet. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die kunnen helpen om een vicieuze cirkel te doorbreken en herstel mogelijk maakt.

De EPTE is geen op zichzelf staande behandeling. Het is een behandelconcept waarbij het actieve beleid een belangrijke rol speelt. Om aangedane pezen weer sterk en gezond te maken is optimaal belasten essentieel. Zonder een, in tijd- en intensiteit, opbouwend oefenprotocol kan door EPTE een korte periode pijndemping geven maar is er een grote kans dat de klachten weer terugkomen.

Behandeling

Er wordt aangeraden niet meer dan 4 tot 6 keer te behandelen met EPTE en men streeft naar een significante pijnvermindering binnen deze sessies. Chronische peesontstekingen kosten echter tijd om volledig pijnvrij te worden. Het actieve beleid van een gradueel opbouwend oefenprogramma kan dan worden doorgezet. EPTE is nodig voor het doorbreken van de vicieuze cirkel en met de oefeningen dient de klacht uiteindelijk helemaal over te gaan.

De behandeling met EPTE is niet pijnvrij maar ook niet heel erg pijnlijk. Het kan een onaangenaam gevoel geven, met name bij het inbrengen van de naald maar de stroom wordt over het algemeen niet als pijnlijk aangeduid.  Uiteraard is pijn heel subjectief en verschilt dit sterk per individu. Mensen met naaldenangst moeten dit van te voren aangeven om te bepalen of deze therapie wel toegepast kan worden.

Een behandelsessie duurt ongeveer 15 minuten, inclusief hygiënische en echografische handelingen en uitleg aan de patiënt.

Verwijzing & vergoeding

EPTE is onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling. De vergoeding voor fysiotherapie is per zorgverzekeraar en pakket verschillend. Zorg dat u daar goed van op de hoogte bent. Sinds 2006 is fysiotherapie voor iedereen vrij toegankelijk, dus zonder verwijzing van een huisarts/specialist.

 Wilt u meer informatie of een afspraak maken met de fysiotherapeuten van LEEF!,

Afspraak makenTerug naar page Zaandam