PRIVACYVERKLARING

LEEF! is een multidisciplinair gezondheidsconcept waarin fysiotherapeuten, oefentherapeuten, trainers, psychologen, diëtisten, podologen, logopedisten en sportarts samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit van leven van haar klanten. Wij trainen en begeleiden mensen, zodat zij in staat zijn om de kwaliteit van hun leven te bepalen en in te richten naar hun eigen wens.

LEEF! is gevestigd in Zaandam, Krommenie, Heerhugowaard en Obdam. Bij het gebruik van onze diensten registreren wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kunt u ons bereiken op:

Telefonisch 075-6169542
E-mail zaandam@leef.nu
Post Brikstraat 4, 1503 BK te Zaandam

Persoonsgegevens
Bij het gebruik maken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen bij ons geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in ons systeem hangt af van de dienst die u bij ons afneemt.

• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• Emailadres;
• BSN (en verzekeringsgegevens);
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Rekeningnummer;
• Bij de intake noteren wij gegevens betreffende uw doelen en wensen voor uw trainingsprogramma;
• Lidmaatschap/abonnementsvorm.

Doeleinden
Wij verwerken deze gegevens met als doel u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw vraag/doelen, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw gezondheid.

Verstrekking aan derden
We werken nauw samen met al onze specialisten. De onderlinge communicatie zal bestaan uit persoonlijke overdracht van alleen de zinvolle informatie die van toepassing is op de situatie.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cameratoezicht
Op een aantal van onze vestigingen maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij om u en onze veiligheid te borgen. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard. De beelden gebruiken wij alleen in het geval van calamiteiten.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw persoonsgegevens zullen gedurende de verplichte minimale bewaartermijn van 15 jaar bewaard worden tenzij u anders aangeeft. Gedurende deze periode zullen wij werken met systemen die voldoen aan de wet- en regelgeving en NEN7510.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien. Wij geven u direct inzage of kunnen een kopie voor u maken. U heeft recht op het corrigeren en verwijderen van gegevens als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.

U heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan bij ons secretariaat door een mail te sturen naar zaandam@leef.nu.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.