Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. LEEF! is aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het Klachtenloket Paramedici (Oefentherapie). Beide instanties gelden als aanspreekpunt voor klachten, mochten u en uw therapeut er niet gezamenlijk uitkomen.

De behandeling van uw klacht over een fysio/oefentherapeut begint hier.

Klacht of geschil?

De eerste stap die een patiënt met een klacht over een zorgverlener neemt, is het gesprek aangaan met de zorgverlener zelf. Als de patiënt en de zorgverlener er niet samen uitkomen, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie danwel Klachtenloket Paramedici (oefentherapie) en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen.

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de patiënt ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Wij willen graag weten als er een klacht of uiting van onvrede ervaren wordt en gaan dan ook graag met u in gesprek. Onze klachtenfunctionaris is beschikbaar om te ondersteunen waar nodig. Informeer op de praktijk naar de contactgegevens.