Kinderfysiotherapie
Naast de regulieren fysiotherapie biedt LEEF! ook kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut onderzoek en behandelt kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar die beperkt worden in hun dagelijkse functioneren door hun manier van bewegen, pijnklachten of andere beperkingen. De ontwikkeling en het functioneren van kinderen kan hierdoor vertraagd of afwijkend zijn. Hier kunnen kinderen nu en op latere leeftijd problemen aan ondervinden. Deze kinderen hebben baat bij meer oefenen en kunnen terecht bij LEEF!

U kunt terecht bij een kinderfysiotherapeut wanneer er sprake is van:

 • Voorkeurshouding baby’s
 • Vertraagde motorische ontwikkeling
 • Veelvuldig vallen
 • Afwijkend looppatroon/lopen
 • Schrijfproblemen
 • Problemen in de fijne motoriek
 • Motorische onhandigheid
 • Pijnklachten
 • Overgewicht
 • Verminderde/ lage conditie
 • Astma
 • Sportblessures

 

Na het maken van een afspraak bij Leef!, zal er een intake en onderzoek plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten zal in overleg met ouders een behaldeplan worden opgesteld. De behandeling wordt zoveel mogelijk spelenderwijs gedaan. Tevens worden ook adviezen voor thuis, op school of de sport gegeven. Indien nodig en met de toestemming van ouders kan/zullen wij ook multidisciplinair werken met bijvoorbeeld: artsen, dietistes, logopedisten, podologen, pedagogen en andere specialisten.

Afspraak maken