Informatie

Wanneer u voor de eerste keer bij LEEF! binnenkomt volgt er een intakegesprek. Er wordt gekeken naar uw klachten en met welke disciplines we deze klachten kunnen verhelpen. Het zou kunnen dat u bijvoorbeeld samen met de  fysiotherapeut aan de slag gaat, maar ook een aantal afspraken met de diëtist maakt. Ditzelfde geldt voor de chiropractor en een psycholoog of andere combinaties hiervan. Bij LEEF! zorgen we dat u over alle middelen beschikt om uw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te maken of te houden.

Alle informatie over onze lestijden, apparatuur, en dergelijke staan in dit menu vermeld. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd  contact met ons opnemen.