Revalidatie betekent ‘het weer in staat maken werk te verrichten, een functie te vervullen’1. Dit kan zijn na een ongeval (blessure), medische ingreep of na/tijdens ziekte.
Het revalidatieproces is het stappenplan om weer op het door de patiënt gewenste niveau te komen. Dit proces kan zeer ingewikkeld zijn en omvat, een of meer, lichamelijke en/of psychische aspecten. Vanwege de mogelijke verscheidenheid aan te beïnvloeden factoren kan er door meerdere disciplines (multidisciplinair) gewerkt worden aan dit revalidatieproces met elk hun eigen doel.

Revalidatie begint met een uitgebreide onderzoeksfase naar de aanwezige stoornissen en symptomen om zo de behandelbare knelpunten te vinden die het herstel van de patiënt in de weg kunnen zitten.
Daarnaast is het belangrijk om de motivatie en de specifieke situatie van de patiënt in kaart te brengen zodat er patiëntspecifieke doelen kunnen worden opgemaakt. Deze doelen dienen als leidraad tijdens het revalidatieproces en worden geëvalueerd tijdens dit proces om te beoordelen of er van het initiële plan afgeweken dient te worden.
Als de doelen behaald zijn wordt er besloten om de behandeling stop te zetten en komt het revalidatieproces in een belangrijke fase terecht. Deze fase bestaat uit zelfredzaamheid en is van belang om terugval in het oude klachtenpatroon te voorkomen.