Heliomare reintegratie

Revalidatie betekent ‘het weer in staat maken werk te verrichten, een functie te vervullen’. Dit kan zijn na een ongeval (blessure), medische ingreep of na/tijdens ziekte. Het revalidatieproces is het stappenplan om weer op het door de u gewenste niveau te komen. Dit proces kan zeer ingewikkeld zijn en omvat, een of meer, lichamelijke en/of psychische aspecten. Vanwege verschillende factoren die van invloed zijn op de ervaren problemen kan er door meerdere disciplines (multidisciplinair) gewerkt worden binnen uw revalidatieproces.

Dit kan LEEF! voor u betekenen:

Revalidatie begint met een uitgebreide onderzoeksfase naar de aanwezige stoornissen en symptomen om zo de behandelbare knelpunten te vinden die uw herstel in de weg kunnen zitten. Daarnaast is het belangrijk om uw motivatie en specifieke situatie in kaart te brengen zodat er individuele doelen kunnen worden opgesteld.

De behandeling

Uw doelen dienen als leidraad tijdens het revalidatieproces en worden geëvalueerd tijdens dit proces om te beoordelen of er van het initiële plan afgeweken dient te worden. De doelen kunnen op verschillende vlakken liggen, zowel lichamelijk als psychisch van aard. Met gespecialiseerde collega’s kijken we hoe wij u het beste kunnen ondersteunen in uw revalidatie. Tijdens het proces hebben de betrokken behandelaars regelmatig intern overleg zodat het gehele team volledig op één lijn zit in uw revalidatie.
Als de doelen behaald zijn, wordt er besloten om de behandeling stop te zetten en komt het revalidatieproces in een belangrijke fase terecht. Deze fase bestaat uit zelfredzaamheid en is van belang om terugval in het oude klachtenpatroon te voorkomen. LEEF! helpt u hier graag bij.