Cognitieve gedragstherapie

Bij bewustwording van uw gedrag, begint verandering!

Cognitieve therapie gaat ervan uit dat wat en hoe we denken, met daarbij in achtneming van het scala van gevoelens en emoties, ons gedrag beïnvloedt. Hoe we ons voelen en gedragen wordt bepaald door hoe we denken, onze omgeving waarnemen en ervaringen structureren.
Psychische problemen kunnen ontstaan door fout denken, onjuiste afleidingen op basis van onvoldoende informatie en een onvermogen om fantasie van werkelijkheid te onderscheiden. De meest directe manier om gevoel en gedrag te veranderen, is door het denken te veranderen.

Dit kan LEEF! voor u betekenen:

Tijdens de eerste afspraak vraagt de LEEF!-specialist in een gesprek (anamnese) naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarnaast is het belangrijk om uw motivatie en specifieke situatie in kaart te brengen zodat er individuele doelen kunnen worden opgesteld. Na afloop van de intake zal de behandelaar met u een behandelplan opstellen en bespreken of cognitieve gedragstherapie voor u geïndiceerd is.

De behandeling:

U wordt, onder andere door middel van huiswerkopdrachten, gestimuleerd om zich bewust te worden van uw automatische gedachten en beelden in (voor u) problematische situaties. U leert uw gedachten op vervormingen te onderzoeken en ze vervolgens te vervangen met meer gebalanceerde, meer constructieve gedachten.
Afspraak maken