Mijn naam is Marjan Rep.  Ik ben in 1990 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam, Opleiding voor Logopedie en Akoepedie. Sinds 1993 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk in Obdam. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Ik ben all-round logopediste, dat betekent dat ik in principe alle stoornissen behandel. In mijn praktijk komen vooral kinderen met taal- en/of spraakstoornissen, stotterende kinderen, kinderen met afwijkende mondgewoontes en volwassenen en kinderen met stemstoornissen. De praktijk is gevestigd in Paramedisch Centrum Obdam. Ik heb werkervaring in andere logopediepraktijken, in een verpleeghuis en bij een school-logopedische dienst.

Ik ben lid van een kwaliteitskring, om mijn beroep zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. In dit centrum is er ook veel mogelijkheid voor overleg met collega’s van andere disciplines, bijv.(kinder)fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck en integraaltherapie.  Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de NVLF. Tevens heb ik de nascholing Directe Toeganklijkheid Logopedie (DTL) gevolgd. Ik doe elk jaar aan bij- en nascholing. De laatste jaren heb ik o.a. scholing gevolgd in:

 • Behandeling van kinderen met fonologische articulatiestoornissen volgens de Metaphontherapie
 • Woordvindingsproblemen bij kinderen
 • Adem stem en expressie
 • Toepassing stemtherapiemethoden in lezen, spreken en zingen
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Vroegtijdige interventie bij stotterproblemen
 • Stotterpreventie bij kinderen met spraak- en/of taalproblemen
 • Denkstimulerende gesprekstechniek
 • Verbale Ontwikkelingsdyspraxie
 • Logopedie en tandheelkunde (OMFT) Myofunctionele therapie in theorie en praktijk
 • Taal in Blokjes
 • F&L methode voor hulp bij dyslexie
 • Uniforme signalering van spraaktaalachterstanden bij kinderen
 • Spel en Floorplay
 • Ouders coachen in Floorplay

Voor aanmelding voor logopedie kunt u het contactformulier invullen op onze site: www.logopediepraktijkobdam.nl              Of telefonisch contact: 0226-453320

Marjan Rep
Logopediste

Contact info

0226-453320

obdam@leef.nu

Overweg 9, 1713 HX Obdam