Het onderstaande cookiebeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met LEEF! Medisch B.V.

Via de website van https://www.leef.nu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. LEEF! Medisch B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Leef B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In ons Cookiebeleid en Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Dit Cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 2-5-2018.

Gebruik van persoonsgegevens website

Door het gebruiken van onze dienst kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om uw informatieaanvraag (via ons contactformulier) af te handelen:

. NAW-gegevens

. Telefoonnummer

. Emailadres

. Ip-adres

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Cookies:

. Eigen cookies (van onze WordPress website).

. Google Analytics (statistieken van onze pagina).

. Google AdWord (voor het kunnen tonen van advertenties op basis van uw bezoek aan onze website).

 Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd met Google Analytics.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Telefonisch           075-6169542 

E-mail                    zaandam@leef.nu 

Post                       Brikstraat 4, 1503 BK te Zaandam