LEEF!

Wij stimuleren klanten om hun vooruitgang vast te houden.

Onze visie is dat mensen zelf de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren, mits ze voldoende en goed ondersteund worden. Onze aanpak is daarbij zeer professioneel, persoonlijk en betrokken. Wij laten onze klanten voelen dat hun vooruitgang ook onze beloning is.

Daarna is het onze missie om onze klanten blijvend te begeleiden. Binnen het LEEF!-concept stimuleren wij onze klanten om hun vooruitgang vast te houden. Dat kunnen zij door regelmatig aan hun gezondheid te blijven werken. Wij als LEEF! willen daarin de rode draad zijn.

Voor elke klacht een specialist

Wanneer u voor de eerste keer bij LEEF! binnenkomt volgt een intakegesprek. Wij kijken naar uw klachten en bepalen met welke disciplines we deze klachten kunnen verhelpen. Het zou kunnen dat u samen met de fysiotherapeut aan de slag gaat en ook een aantal afspraken met de diëtist maakt. Ditzelfde geldt voor de chiropractor en psycholoog. Bij LEEF! zorgen we dat u over alle middelen beschikt om uw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te maken en te houden.

Na het beëindigen van uw behandeling volgt een controle- of evaluatiegesprek om de resultaten en de progressie met u door te nemen. Het is binnen LEEF! nadrukkelijk de bedoeling dat u blijft werken aan de nieuwe LEEF!-stijl.

LEEF! is gefundeerd op 12 pilaren

LEEF! is je compaan met wie je samen in beweging bent. Persoonlijke aandacht en deskundigheid geven je de mogelijkheid jezelf te overtreffen. LEEF! is gefundeerd op 12 pilaren ontstaan uit verschillende diciplines. Door het bundelen van onze krachten beschikt LEEF! over een uniek concept.